Zhodnocení vybraného účetního softwaru ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na historii účetnictví, popis účetnictví, způsob vedení účetnictví, jaká je klasifikace ERP systémů a jaké jsou kritéria pro výběr vhodného účetního softwaru do firmy. Praktická část je zaměřena popis vybrané firmy, na porovnání ekonomických systémů a následně na zhodnocení zjištěných skutečností.
Bachelor thesis is in its theoretical part focused on the history, description and different ways of accounting classification of ERP systems and what criteria is needed to take into consideration when choosing a fitting accounting system for a company. The practical section of the thesis is focused on the description of chosen company, on the comparison of economic systems and, in conclusion of the thesis, on the evaluation of the findings.
Description
Citation
WEISEROVÁ, K. Zhodnocení vybraného účetního softwaru ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Michala Strnadová, Ph.D. V práci uvádíte, že systém POHODA vyžaduje dokoupení externího rozšíření TAX, jste si jistá, že u ostatních sledovaných systémů to není potřebné? - částečně odpovězeno Uvádíte, že u programu POHODA se dá před výběrem školení udělat vstupní test, z čeho se skládá? - částečně odpovězeno Z čeho jste vyvodila, že program MONEY S3 neumožňuje školení? - částečně odpovězeno Na straně č. 35 uvádíte, že legislativa PREMIERU je vždy aktuální, u ostatních tomu tak není? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO