Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací Metro Cafe Baru v Havlíčkově Brodě, která je ve vlastnictví společnosti R&S Group HB s.r.o. orientovanou na podporu prodeje a reklamu. Teoretická část se zabývá marketingem, marketingovou komunikací a komunikačním mixem. Praktická část rozebírá danou společnost, která byla vybrána, její nynější stav a následné vyhodnocení. V závěrečné části jsou zobrazeny provedené analýzy a doporučení, návrhy na vylepšení postupu marketingové strategie podniku.
This bachelor thesis deals with marketing communication of Metro Cafe Bar in Havlíčkův Brod which is owned by company R&S Group HB s.r.o. Marketing communication is oriented on sales promotion and advertisement. Main purpose of theoretical part is to describe defition of marketing, marketing communication and commnucation mix. Practical part is oriented on chosen company and the current situation. Finally, in the last part there will be introduction of questionnaire with its results and suggestion for improvement of marketing strategy.
Description
Citation
ŠVECOVÁ, P. Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Kolik jste měla respondentů v rámci dotazníkového šetření? Zodpovězeno s výhradami. Jeden z Vašich návrhů je realizace zahrádky. Jaké budou měsíční náklady na pronájem prostoru před barem? Zodpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO