Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na podporu prodeje a reklamy konkrétní společnosti, která podniká v oblasti výroby, obchodu a služeb. Cílem této práce je navrhnout vhodné nástroje podpory prodeje a reklamy. Na základě provedených dílčích analýz jsou navrženy možnosti ke zlepšení. Tato doporučení jsou vhodná ke zlepšení podpory prodeje a reklamy, které povedou k navýšení počtu nových zákazníků, uspokojení jejich potřeb a tržeb analyzované společnosti.
The bachelor's thesis focuses on the sales promotion and advertising of a particular company, that operates in the field of production, trade and services. The main goal of this work is to design suitable tools for sales promotion and advertising. Based on the implementation of aprtial analyzes, the possibilities of improvement are suggested. The proposed recommendations are suitable for improving sales promotion and advertising, which will lead to an increase in the number of the new customers, satisfied their needs and sales of the analyzed company.
Description
Citation
FIXOVÁ, V. Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Roman Ptáček, Ph.D. - U návratnosti investice máte uvedeno, že získáte 250 zákazníků. Jedná se o nové anebo stávající zákazníky? Zodpovězeno. V případě zavedení Vašich návrhů, kolik nových zákazníků získáte? Částečně zodpovězeno. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - U vlivu na zákazníka máte uvedenou hudbu. Máte další informace z jiných odvětví, popř. obchodů, jakou hudbu používají? Jaký druh hudby používají Vaše prodejny? Byl výběr hudby řešen se stálými zákazníky? Částečně zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO