Využití nástrojů projektového managementu při vývoji mobilní hry

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Náplní práce je vytvoření plánu vedoucího k úspěšnému dokončení projektu zabývajícího se vývojem mobilní hry, přičemž dojde k následnému otestování tohoto modelu se zjištěním možnosti potenciálního startu nezávislého podnikání konkrétní zájmové organizace, a to bez nutnosti počáteční investice. Práce se nejprve zabývá popisem zájmové organizace a poté analýzou současného stavu podnikatelského trhu, na který tato skupina míří. V následující části je navržen konkrétní plán dle organizací stanovené strategie se zaměřením na vydání mobilní hry bez potřeby cíleného marketingu, jelikož byl tento produkt tvořen na míru pro komunitu, kterou si organizace vybudovala ještě před započetím realizace projektu.
The aim of this thesis is creating a plan leading to the successful completion of a project dealing with the development of a mobile game, and will subsequently test this model to determine the potential start of independent business of a particular interest organization, without the need for an initial investment. The thesis first deals with the description of the interest organization and then the analysis of the current state of the business market to which this group is heading. In the next part, a specific plan is proposed according to the organization's strategy with a focus on releasing a mobile game without the need for targeted marketing, as this product has been created for the community, which was built by the organization before the project realization started.
Description
Citation
KROULÍKOVÁ, V. Využití nástrojů projektového managementu při vývoji mobilní hry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: Domníváte se, že hra je dostatečně originální, aby uspěla v konkurenci dalších aplikací? Odpovězeno. Ing. Jiří Kříž, Ph.D.: Kde jsou v rozpočtu zahrnuty náklady na infrastrukturu? Částečně zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO