Optimalizace zdanění fyzické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
autorský zákon, daňová optimalizace, daňový systém, daň z příjmů fyzických osob, základ daně
authorship law, tax optimization, tax system, personal income tax, tax base
Description
Keywords
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací zdanění příjmů vybrané fyzické osoby dle platné legislativy České republiky. Teoretická část práce je zaměřena na objasnění základních pojmů týkajících se zdanění příjmů fyzických osob a zákona, podle kterého vybraná fyzická osoba své podnikání uskutečňuje. Praktická část práce je věnována výpočtu základu daně a konečného daňového zatížení vybrané fyzické osoby z několika možných variant. Šest návrhů řešení zahrnuje výpočet daňové povinnosti fyzické osoby za použití možných optimalizací při jejím výpočtu. Na závěr je proveden výběr a doporučení varianty, která snížila daňovou povinnost z příjmů poplatníka nejvíce., This bachelor thesis deals with the optimization of income taxation of a selected natural person according to the valid legislation of the Czech Republic. The theoretical part of the work is focused on clarifying the basic concepts related to personal income taxation and the law according to which the selected natural person operates. The practical part of the work is about the calculation of the tax base and the final tax burden of a selected natural person from several possible variants. Six proposed solutions include the calculation of the tax liability of a natural person using possible optimizations in its calculation. Finally, a selection and recommendation of the variant that reduced the tax liability on the taxpayer's income the most is made.
Citation
ŠVRČKOVÁ, K. Optimalizace zdanění fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucí práce - Ing. Pavel Svirák, Dr. - zodpovězeno Otázky oponent práce - JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D - zodpovězeno Otázky Ing. Jan Pěta, Ph.D. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO