Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je komunikační mix chovatelských potřeb ZOO Zóna, s. r. o. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti marketingu. Druhá část je zaměřena na analýzu současné situace společnosti. Na základě výsledků provedených analýz je vypracována poslední část práce, která obsahuje návrhy na zlepšení komunikačního mixu chovatelských potřeb.
The subject of this bachelor's thesis is the communication mix of the Pet Supplies ZOO Zóna, s. r. o. There are three main parts of this thesis. In the first part there is summarised theoretical knowledge from the field of marketing. Second part is focused on the analysis of the current state of the company. Third part describes author's improvement suggestions of the communication mix of the Pet Supplies based on results of previous analysis.
Description
Citation
SAVIĆOVÁ, S. Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Z čeho usuzujete, že povědomí je malé a je třeba ho zvyšovat? Jak lze zjistit, jaké je povědomí o společnosti? Jaké faktory zvyšují povědomí? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO