Analýza kvality obrazu užitím Fourierovy transformace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá dvourozměrnou Fourierovou transformací a její aplikací při určování kvality obrazu. Je zde uveden algoritmus založený na amplitudových spektrech, který je následně testován na několika sadách snímků. Jsou rozebrány možnosti využití algoritmu v praxi i jeho nedostatky. Pro pochopení základů, na kterých algoritmus stojí, je vyložen potřebný matematický aparát. Důraz je kladen na vysvětlení vlastností amplitudových spekter. Dále se práce věnuje digitálnímu obrazu a jeho charakteristikám, které ovlivňují jeho kvalitu. Pro otestování a seřazení snímků podle kvality byl sestaven demonstrační program.
This thesis deals with two-dimensional Fourier transform and its use in digital image quality assessment. An algorithm based on amplitude spectra is introduced and tested on different sets of images. Its possible use and disadvantages are described. For understanding the basics of the algorithm the fundamental mathematical theory is included. Mainly the properties of amplitude spectra are explained. Next, the theory of digital images and their characteristics, which can affect their quality, is described. For testing the quality of the image the demonstrative program has been developed.
Description
Citation
TKADLECOVÁ, M. Analýza kvality obrazu užitím Fourierovy transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
dotazy na koeficient alfa Fourierova transformace zodpovězeny uspokojivě
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO