Optimalizace šachové přípravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá přípravou na šachovou partii, problematikou Elo hodnocení a optimalizací problému spjatého s přípravou na šachový turnaj. Můžete se zde dočíst, jakým způsobem získat a upravit vhodné informace o potenciálních soupeřích za šachovnicí. Výsledkem práce je optimalizační model, který při zadání relevantních dat spočítá, kolik času byste měli věnovat přípravám na jednotlivé šachové varianty.
This work is focused on the preparation for the chess game, the issue of Elo rating system and optimization of the problem associated with the preparation for the chess tournament. You can find here how to obtain and modify appropriate information about potential opponents behind the chessboard. Result of this work is an optimization model which, if you enter relevant data, calculates how much time to spend on preparations for chess variants.
Description
Citation
WALICA, R. Optimalizace šachové přípravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student odprezentoval komisi svou bakalářskou práci na téma Optimalizace šachové přípravy. Otázky oponenta doc. Ing. Jana Roupce, Ph.D. (validace idejí z práce na reálných datech, je způsob řešení přenositelný i mimo šachy, objektivizace pravděpodobnosti volbě soupeřů) byly zodpovězeny ke spokojenosti komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO