Návrh zavedení prvků štíhlé výroby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zeštíhlení výrobního procesu ve vybrané společnosti. Práce obsahuje návrhy snižující plýtvání v procesu seřizování, konkrétně snížení času potřebného k přestavbě stroje. Tyto návrhy vznikly na základě analýzy současného stavu výrobního procesu.
This bachelor thesis deals with the design of lean production process in selected company. The thesis contains proposals leading to a reduction in machine setup, concretely reduction in the time required to rebuild the machine. These proposals were created based on an analysis of the current state of the production process.
Description
Citation
MIKO, D. Návrh zavedení prvků štíhlé výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno prof. Koráb: Uvádíte, že daný stroj může být využit pro potravinářské účely. Jakým způsobem tento stroj pracuje? - odpovězeno Ing. Bartošek: Na základě kterých kritérií byl zvolen vzorek pro vytvoření analýz uvedených ve Vaší bakalářské práci? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO