Návrh na využití nové technologie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím nové technologie, konkrétně svařovacího robota. Význam práce spočívá ve zhodnocení tohoto návrhu z hlediska produktivity i investice a obsahuje specifikaci vybraného svařovacího robota a svařovací buňky. Na konci práce se celý tento návrh ekonomicky zhodnotí.
The bachelor's thesis deals with the use of new technology, concretely a welding robot. The importance of the work lies in the evaluation of this design in the terms of productivity, investment and contains the specifications of the selected welding robot and welding cell. At the end of the work, the whole proposal will be economically evaluated.
Description
Citation
TICHÁ, K. Návrh na využití nové technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - Kolik existuje dodavatelů svářecích robotů? Zodpovězeno. Jakou technologií roboti vyrábí? Zodpovězeno. Nezvažovala jste jiného dodavatele s jinou technologií? Zodpovězeno. Ing. Josef Veselý, CSc. - Jakou technickou dokumentaci používá firma? Zodpovězeno. V ceně máte zakalkulovanou práci lidí? Zodpovězeno. Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. - Proč potřebujete tuto konkrétní technologii? Zodpovězeno. Kolik zaměstnanců má společnost? Zodpovězeno. Myslíte, že se robot využívá celý den? Zodpovězeno. Myslíte si, že lidé po úvodním školení budou umět zacházet s roboty? Zodpovězeno. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - V rámci práce používáte dynamickou metodu hodnocení investice. Proč se příjem z investice snižuje v čase? Zodpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO