Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti H & M spol. s r.o. v letech 2015-2019. Práce je rozdělena do tří klíčových částí. První část obsahuje teoretickou stránku, kde je vysvětlení základních pojmů a vybraných ukazatelů. Druhá část se zaměřuje na praktickou část, která zahrnuje informace o analyzovaném podniku a samotnou finanční analýzu. Závěrečná část práce se věnuje návrhům na zlepšení finanční situace podniku.
The bachelor’s thesis deals with evaluation of the financial situation of H & M spol. s r.o. in the years 2015-2019. The thesis is divided into three key parts. The firtst part contains theoretical part, where is an explanation of basic concepts and selected indicators. The second part focuses on the practical part, which includes information about analyzed company and the financial analysis itself. The final part of the thesis is devoted to proposals to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
RYTÍŘOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - zodpovězeno Ing. Petr Kupčík, Ph.D. Jakým způsobem v praxi si může jednatel ověřit platební schopnost potencionálního zákazníka? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO