Železobetonová deska podepřená na sloupech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení lokálně podepřené železobetonové monolitické desky. V práci se řeší výsek částí objektu, který je posuzován metodou součtových momentů a metodou konečných prvků v programu scia engineer 19.1, konstrukce je posuzována na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Dále jsou posuzovány vybrané sloupy na okraji a vně objektu, základové konstrukce tedy hlavice pilot a schodišťové konstrukce. Výsledkem práce je zhotovení průvodní zprávy, statický výpočet a výkresová dokumentace posuzovaných konstrukcí.
The thesis deals with the practical design and assessment of monolitic, reinforced-concrete flat slab. We focus on particular sections of the object, which are then characterized by moment coefficient method and finite element method using SCIA Engineer 19.1 software. Both ultimate limit state and service limit state are evaluated as well. After that we also focused on foundation (pile head plates), selected columns both outside and at the edges of the object, and staircase. The final ouput of this work is data accompanying report, static calculation and technical drawings of the object.
Description
Citation
HLAVIČKA, M. Železobetonová deska podepřená na sloupech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Pavlína Zlámalová - tajemník, Ing. František Girgle, Ph.D. - člen, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović - člen,
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student představil svoji bakalářskou práci před komisí formou prezentace a následně reagoval na dotazy či připomínky oponenta práce. Otázky: Jaká je funkce třmínků v železobetonovém sloupu a jakým způsobem se provádí návrh třmínků (průměr, vzdálenost)? - student odpověděl - v práci provedeno nezcela vhodně. Jak se označuje sloup značně zhustění třmínky? - student odpověděl. Jakým způsobem bylo postupováno při výpočtu výztuže na protlačení? - student odpověděl částečně. Jak jste prováděl návrh horní výztuže? - student odpověděl. Je možné uvážit alternativní návrh smykové výztuže? - student odpověděl částečně. Jaké bylo v numerickém modelu použito dělení sítě konečných prvků? - student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO