Obnova zámku v Ivanovicích na Hané

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Úkolem této diplomové práce bylo obnovení zámku v Ivanovicích na Hané a jeho nové využití. Diplomová práce je zpracována na úrovni architektonické studie. Řešené území se nachází v blízkosti centra Ivanovic. Budova a okolí je součástí areálu firmy Bioveta a.s. Projekt se zabývá možností šetrného využití stávající budovy i přilehlého pozemku zámecké zahrady. Zadání investora bylo využití stávajícího objektu pro kanceláře, malý pivovar, malé ubytování a kavárnu. V návrhu se snažím otevřít stávající budovu a zámeckou zahradu pro veřejnost, v zámku byly vyčleněny prostory pro muzeum a dočasnou expozici. Konstrukce zámku byla očištěna od nekvalitně zpracované dokončení arkád z minulého století a doplněna o prosklený výtah ve dvoře. V suterénu se nachází technické zázemí budovy (kotelna, sklad a strojovna výtahu). V prvním podlaží zámku se nachází pivovar, ochutnávka piva, kavárna, recepce a hygiena. Ve druhém podlaží je muzeum a ubytování. Muzeum se věnuje třicetileté válce a historii obce a zámku. Je doplněno sezónní expozicí. Ve třetím podlaží se nachází kanceláře pro styk s veřejností. V návrhu je snaha propojit zámek a zámecký park, a to jak formálně, tak funkčně, čemuž dopomáhají liniové objekty. Zámecká zahrada byla na jižní straně rozdělena do tří částí: symetrická zahradní část, prostor pro konání doprovodných akcí a park. Předprostor na severní straně byl rozdělen na parkování pro zaměstnance, které je součástí areálu Bioveta a parkování pro návštěvníky zámku. Zahrada byla zpřístupněna veřejnosti a byla vytvořena spojnice mezi severovýchodním a jižními vstupy.
Goal of this final thesis was reconstruction of the Chateau in Ivanovice na Hane and repurposing of it's spaces. The thesis is made on a level of architectual study. Studied area is located near the center of the Ivanovice, the object is part of the premises of the Bioveta a.s. corporation. The thesis deals with gentle repurposing of the object's spaces and the Chateau's garden. The intention of the investor was to have offices, small brewery, small accommodation and a café. The design is opening the object and the near garden for the public, there are newly created space for museum in the Chateau. The structure of the chateau was supplemented by glass lift in the yard. The utility room is located in the basement. The brawery, beer tasting, café and reception is on the first floor. Museum is located in the second floor complemented by seasonal exposure and accomodations. Museum is focused around Thirty Years’ War and the history of the chateau and Ivanovice. The offices are on the third floor, and they are made for interacting with the public. Connection of the chateau and the garden is an important part of the design, and its done formally and informally using also the linear objects. The garden was divided into three units on the southern side: The symetrical garden, space for holding an accompanying events and park. The space on the northern side was divided for parking of the employees of Bioveta and parking for visiters of the Chateau. The garden is opened for public and new connection between north-west and south entrances was made.
Description
Citation
WALTER, J. Obnova zámku v Ivanovicích na Hané [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Viktor Svojanovský - tajemník, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - člen, Ing. arch Jakub Kotek - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student představuje svoji práci. Ukazuje prezentaci a prezentuje analýzy koncept a celkový návrh. Situace, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, pohledy, architektonický detail a vizualizace. Poznámky oponenta: Inspirace návrhu parku? Přínos odstranění pavlačí vzhledem k pohybu návštěvníků/ zaměstnanců? Poznámky komise: Barevnost fasád? Pozice záchytného parkování? A co daňci? Kompozice zahrad přechod anglická/francouzská? Altán 220 I v základu kolmost? Grafika jako celek - openspace? Pozice výtahu a jeho údržba? Počet a pozice oken na fasádě bez pavlačí? Grafika řezů? Jak funguje odvětrání 1.PP? Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO