SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je návrh hotelu v podhůří Králického Sněžníku pro 62 hostů. Součástí hotelu je restaurace, wellness centrum s bazénem, fitness centrum, herna, lyžárna, prodejna sportovního vybavení, půjčovna sportovního vybavení, 40 krytých parkovacích stání v suterénu, kolárna a kočárkárna. Tento nový objekt je osazen na okraji města Králíky, v místech územního rozvoje se sportovně rekreačním zaměřením. Koncept návrhu je založen zejména na interakci s budoucí lyžařskou sjezdovkou a pracuje s maximálním využitím kvalitního výhledu na sjezdovku a malebnou krajinu. Při řešení návrhu bylo dbáno, aby objekt dodržoval zásady návrhu pasivních staveb.
The subject of the diploma thesis is the design of a hotel in the foothills of Králický Sněžník for 62 guests. The hotel has a restaurant, wellness center with swimming pool, fitness center, games room, ski room, sports equipment store, sports equipment rental, 40 covered parking places in the basement, rooms for bikes and baby carriages. This new building is located on the outskirts of the town of Králíky, in places of territorial development with a sports and recreational focus. The design concept is based mainly on the interaction with the future ski slope and works with maximum use of a quality view of the slope and the picturesque landscape. When solving the design, care was taken to ensure that the building complied with the design principles of passive structures.
Description
Citation
VOSYKOVÁ, M. SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Akad. arch. Ladislav Kuba - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Kotrla - tajemník, Ing. arch. Viktor Svojanovský - člen, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Závěrečnou práci obhajovala na uspokojivé úrovni pro mgr. práce. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla na dobré úrovni se zaváháními. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla pohotově a na dobré úrovni. Otázky při rozpravě: Jak široký by byl liniový odvodňovací žlab? Jak reagujete na závěr oponenta, kde nadnesl, že architektura není současnou architekturou? Jak jsou široké chodby? Jak je řešen sjezd do garáží? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na uspokojivé úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO