Centrum chytré čtvrti Špitálka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Navržená budova je součásti komplexu ze třech budov. Úkolem bylo vytvořit dominanty nového území, které by zahrnovali funkce, odpovídající pojetí chytrá čtvrť. Budova je o 19 nadzemních podlaží a dva podzemních. Jednoduchý tvar doplněn vlnitou střechou kongresového centra a zakřiveným atriem. Hlavní vstup je směrem k nové městské třídě, hlavní fasáda kongresového centra orientován k náměstí. Dynamika tvaru výškové budovy podporuje nepravidelný rastr oken, kombinace plného zdění a děravého odlehčuji fasádu dolní části.
The proposed building is part of a complex of three buildings. The task was to create the dominants of the new territory, which would include functions corresponding to the concept of a smart neighborhood. The building has 19 floors above ground and two underground. The simple shape is complemented by the corrugated roof of the congress center and the curved atrium. The main entrance is towards the new city street, the main facade of the congress center faces the square. The dynamics of the shape of the high-rise building is supported by an irregular grid of windows, the combination of full masonry and leaky lighten the facade of the lower part.
Description
Citation
SERGEEVA, A. Centrum chytré čtvrti Špitálka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Zdeňka Vydrová - předseda, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - místopředseda, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - tajemník, doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. - člen, Ing. arch. Pavel Jura - člen, Ing. arch. Pavel Pekár - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Studentka představila téma diplomového projektu, jímž je Centrum chytré čtvrti Špitálka, který vycházel z před diplomového projektu. Hlavní myšlenkou stavby je výšková dominanta – věž s hotelovým provozem. Prezentace byla připravena příkladně, výklad byl veden konzistentně a studentka operativně reagovala na doplňující dotazy členů komise. Vysvětlila svůj architektonický koncept výškového objektu a specifická technická řešení např. sky bar. Studentka veškeré reakce na připomínky obsažené v oponentském posudku představila v samostatné prezentaci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO