Centrum chytré čtvrti Špitálka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je zpracování architektonická studie kancelářského objektu v území tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí Zvonařka na jihu. Chytrá čtvrť Špitálka leží ve středu tohoto území. Diplomový projekt vychází z urbanistického návrhu Centrum chytré čtvrti Špitálka, která byla předmětem předdiplomové práce v zimním semestru roku 2020/2021. Náplň projektu spočívá především ve futuristickém pojetí stavby, která mimo kancelářské prostory obsahuje prostory pro komerční účely, volnočasové aktivity, stravování a odpočinek. Významným prvkem je atrium a návaznost objektu na nově navrženou čtvrť ,,Smart city“.
This thesis deals with an architectural case study of the administrative building called Office Špitálka in the Svitava industrial zone bordered by the Svitava River in the east, Ring Road in the west, Milady Horákové Street in the north and Zvonařka Street in the south. Špitálka Smart City is located right in the centre of this area. The thesis is modelled on the Centre of the Špitálka Smart City urban study, that was the outcome of the pre-thesis seminar in the winter term 2020/21. The main feature of the building is it's futuristic design and modern concept. Apart from offices there are also spaces for commerce, eating, leisure activities or relaxation. The key atributes are the open-air atrium and the building being in direct connection to the new "Smart City“ quarter.
Description
Citation
KUNZ, O. Centrum chytré čtvrti Špitálka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Zdeňka Vydrová - předseda, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - místopředseda, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - tajemník, doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. - člen, Ing. arch. Pavel Jura - člen, Ing. arch. Pavel Pekár - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student představil téma diplomového projektu, jímž je Centrum chytré čtvrti Špitálka, který vycházel z před diplomového projektu. Hlavní myšlenkou stavby je kruhový půdorys. Prezentace byla připravena příkladně, výklad byl veden konzistentně a student operativně reagoval na doplňující dotazy členů komise. Vysvětlil svůj architektonický kruhový koncept a originální dispoziční řešení – 6 segmentů. Student veškeré reakce na připomínky obsažené v oponentském posudku představil v samostatné prezentaci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO