Nová synagoga Trutnov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy spolu s přidruženými provozy a zázemím pro židovské obyvatelstvo v Trutnově. Práce je vyhotovena ve fázi architektonické studie. Zadané území se nachází v blízkosti historického centra Trutnova. Záměrem návrhu bylo respektovat poměry území a vztahy s okolím a zároveň poskytnout židovskému obyvatelstvu reprezentativní a dostatečně nadimenzované prostory pro jejich aktivity. Hlavní budova také dává možnost vytvářet náhodná setkání a vztahy židovského obyvatelstva se širokou veřejností a takto nepřímo přispívat k růstu židovské komunity a povědomí o judaismu jako takovém. Hlavní budova je třípodlažní objekt zasazený do terénu tak, že tvoří ve sklonu terénu přirozené „schody“. Střechy objektu slouží zároveň jako pochozí terasy, které zajišťují průchodnost pozemku. V podzemním podlaží se nachází hromadné garáže, 1. NP obsahuje košer restauraci a prostor pro coworking. V posledním nadzemním podlaží je navržena mikve, prostor pro administrativu židovské obce (ŽO) a archiv židovské literatury. Druhým objektem je nově navržená synagoga, která stojí na místě původní vypálené. Půdorys původní synagogy je připomenut rozhraním materiálu v dlažbě.
The diploma project is an elaborate design of a synagogue including associated facilities for the Jewish population in Trutnov. The proposition is designed in the phase of architectural study. The location of the proposal is placed near the historic centre of Trutnov. The intention of the proposal was to respect the conditions of the surroundings and relations with the environment and at the same time provide the Jewish population with representative and sufficiently sized spaces for their activities. The main building also provides an opportunity for chance encounters between the Jewish population and the public, thus indirectly contributing to the growth of the Jewish community and awareness of Judaism as such. The main building is a three-storey building placed in the terrain so that it forms natural "stairs" in the slope of the hill. The roofs of the building also serve as walking terraces, which ensure the accessibility and walkability of the plot. In the basement there are garages, the 1st floor contains a kosher restaurant and space for co-working. On the last floor, a mikveh, a space for the administration of the Jewish community and an archive of Jewish literature are designed. The second designed building is a newly designed synagogue, which stands on the site of the old synagogue. The original synagogue was burned out during Crystal night. The design pays respect to the original synagogue by including the floor plan of it in the paving pattern.
Description
Citation
KRÁL, O. Nová synagoga Trutnov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Viktor Svojanovský - tajemník, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - člen, Ing. arch Jakub Kotek - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student představuje svoji práci. Ukazuje prezentaci a prezentuje analýzy koncept a celkový návrh. Situace, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, pohledy, architektonický detail a vizualizace. Poznámky oponenta: Vizuální vzhled zábradlí je rušivý? Poznámky komise: Vytížení synagogy? Jak mám vnímat prostor synagogy? Zakončení teras do pozvolna? Myšlenka působení vztahu symbolů v interiéru? Umístění restaurace a pohledy? Množství oblouků x výraz celku? Řešení základů? Počet stupňů ve venkovních prostorech? Řešení tepel. mostů? Dispozice pozice a tvar chodeb v zázemí u kuchyně? Lepší řešení v hloubkové dispozicích? Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO