Centrum chytré čtvrti Špitálka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je architektonická studie městského bloku v území tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí Zvonařka na jihu. Chytrá čtvrť Špitálka leží ve středu tohoto území. Diplomová práce vychází z urbanistického návrhu Chytré čtvrti Špitálka, která byla předmětem předdiplomové práce v zimním semestru roku 2020/2021. Těžištěm návrhu je revitalizace prostoru Brněnských tepláren a návrh nové městské třídy. Diplomová práce se soustředí pouze na architektonickou studii vybraného bloku Chytré čtvrti Špitálka. Jedná se o bytový dům s komerčním parterem. Tento objekt se dále dělí na 4 sekce, které mají společné dvě podzemní podlaží poskytující technické a technologické zázemí a prostory k parkování. Architektonická studie se blíže zabývá jen sekcí označenou ve studii „A“, poskytující celkem 23 bytových jednotek a kavárnu – bistro. Návrh vytváří v místě bývalých průmyslových areálů kvalitní bydlení s výhledem na centrum města i řeku Svitavu.
This thesis deals with an architectural case study of the city block in the Svitava industrial zone bordered by the Svitava river in the east, Ring road in the west, Milady Horákové street in the north and Zvonařka street in the south. Špitálka Smart City is located right in the centre of this area. The thesis is modeled on the Špitálka Smart City urban study, that was the outcome of the pre-thesis seminar in the winter term 2020/21. The urban study objective was the urban renewal of the Brno teplárny (heating plant) area and its surroundings as well as a design of a new urban boulevard. To effectively use the place a residential building with commercial spaces on the groundfloor has been designed. The building consists of four sections, which share two underground storeys providing parking space and space for building services. The case study further develops only the section that is labeled A in the study. Section A offers 23 housing units and a café. The design aims at high quality housing with a view of the city replacing the former industrial zone.
Description
Citation
JUCHELKA, T. Centrum chytré čtvrti Špitálka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Zdeňka Vydrová - předseda, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - místopředseda, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - tajemník, doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. - člen, Ing. arch. Pavel Jura - člen, Ing. arch. Pavel Pekár - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student představil téma diplomového projektu, jímž je Centrum chytré čtvrti Špitálka, který vycházel z před diplomového projektu. Prezentace byla připravena dobře, výklad byl veden konzistentně a student operativně reagovala na doplňující dotazy členů komise. Vysvětlil svůj architektonický koncept návrhu a celkové fungování objektu. Precizně objasnil konstrukční detaily. Student veškeré reakce na připomínky obsažené v oponentském posudku představil v samostatné prezentaci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO