SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem zadání diplomové práce je zpracování architektonické studie vybraného objektu – hotelu, z předdiplomního projektu urbanistického řešení Sportovně – rekreačního resortu Králíky okr. Ústí nad Orlicí. Náplň objektu spočívá primárně v ubytování ve **** hotelových pokojích pro 60 lůžek. Součástí hotelu je také restaurace s terasou, s kapacitou 100 míst, ze které je výhled do okolní krajiny a na klášter Hedeč, který se nachází na vrcholu kopce. Dále se v hotelu wellness se saunovým světem, posilovna, masážní místnost a menší prodejna s lyžařským vybavením.
The topic of the diploma thesis assignment is the elaboration of an architectural study of a selected building - a hotel, from a pre-diploma project of an urban solution of the Sports and Recreation Resort Králíky okr. Ústí nad Orlicí. The content of the building consists primarily in accommodation in **** hotel rooms for 60 beds. The hotel also has a restaurant with a terrace, with a capacity of 100 seats, from which there is a view of the surrounding countryside and the Hedeč Monastery, which is located on top of the hill. There is also a wellness hotel with a sauna world, a gym, a massage room and a small shop with ski equipment.
Description
Citation
HÁDKOVÁ, S. SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Akad. arch. Ladislav Kuba - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Kotrla - tajemník, Ing. arch. Viktor Svojanovský - člen, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Závěrečnou práci obhajovala na dobré úrovni pro mgr. práce. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla na dobré úrovni se zaváháními a nápovědami. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla na uspokojivé úrovni. Otázky při rozpravě: Jaký byl měl být sklon rampy? Jak by byla řešena drenáž okolo objektu? Co je retenční nádrž, jak funguje? Jak funguje přepad, kde by byl napojen? Jak bude provedena hydroizolace u objektu? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO