Obnova zámku v Ivanovicích na Hané

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem obnovy a revitalizace památkově chráněného renesančního zámku s přilehlým parkem v centru obce Ivanovice na Hané. Při vytvoření architektonické studie bylo nutné zanalyzovat a přihlédnout ke kulturně-historickým hodnotám zámku a nejbližšího okolí, stavebně-technickému stavu, veřejným funkcím v okolí a požadavkům majitele objektu s pozemky. Navržený koncept komplexně spojuje potřeby a požadavky farmaceutické firmy Bioveta s kvalitními veřejnými a relaxačními prostory pro místní obyvatele.
This diploma thesis deals with the proposal of restoration and revitalization of a listed renaissance chateau with its adjacent park in the center of Ivanovice na Hane. When conducting the architectural study, it was necessary to analyze and take into account the cultural and historical values of the chateau and its immediate surroundings, constructional and technical condition, public services in the area, and the requirements of the owner of the building and lands. The proposed concept comprehensively integrates the needs and specifications of the pharmaceutical company Bioveta with high-quality public spaces as well as relaxation areas for residents.
Description
Citation
HABARTA, J. Obnova zámku v Ivanovicích na Hané [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Viktor Svojanovský - tajemník, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - člen, Ing. arch Jakub Kotek - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student představuje svoji práci. Ukazuje prezentaci a prezentuje analýzy koncept a celkový návrh. Situace, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, pohledy, architektonický detail a vizualizace. Poznámky oponenta: Inspirace návrhu parku? Jakým způsobem bude zajištěna údržba zeleně a vodního prvku? Otázky komise: Jak bude řešena fasáda? Její barevnost, barevnost oken a šambrány (nebylo prezentováno)? Bylo dohledatelné původní založení parku a jeho vývoj k aplikaci v návrhu? Využití věže? Jak funguje reflexní obklad nové jádra? Malý rozsah novotvaru jádra. Slabší prokazatelnost novotvaru v rámci diplomního projektu. Jak byl řešen nový vstup pro návštěvníky do budovy? Rozprava nad výkresy: Řešení vedení cest? Nájezd do garáží? Vedení stupaček? Dimenze WC pro návštěvníky? Akustika? Konstrukce altánu? Vhodnost kce. lodního kontejnéru? Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO