SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je architektonická studie novostavby horského hotelu v obci Králíky. Cílem je čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 60 lůžek, wellness a restaurací pro 100 osob, převážně se zaměřující na rodiny s dětmi. Zadané území se rozkládá v mírném terénu jihovýchodní části obce Králík. Základní koncept a hlavní členění hmoty je inspirováno okolní drobnou zástavbou se sedlovými střechami. Dále je koncept založen na tradičních materiálech, horském prostředí, orientací ke světovým stranám a výhledem do okolí, kterému dominuje poutní klášter. Objekt má jedno podzemní podlaží, kde se nachází hromadná garáž a tři nadzemní podlaží, které jsou vybaveny restaurací, wellness, posilovnou, obchody a ubytovacími jednotkami. V blízkosti hotelu jsou plochy využívané pro sportovní a volnočasové aktivity, např. fotbalové hřiště, koupaliště a sjezdovka s lanovou dráhou.
The aim of this thesis is an architectural study of a new hotel in the mountain village of Králíky. The study deals with a four-star hotel with a capacity of 60 beds, wellness, and restaurant for 100 people, mainly focused on families with children. The designated area is situated in the mild terrain of the southeastern part of the village Králíky. The main concept of this architectural study is inspired by the surroundings, such as the small buildings with span roofs, traditional materials, mountain environment, orientation to the sides of the world, and a view of the surroundings dominated by the monastery. The building has an underground garage and three above-ground floors with the restaurant, wellness, gym, shops, and accommodation units. Near the hotel are areas used for sport and leisure activities, including a football field, swimming pool, and a ski slope.
Description
Citation
DUDÍKOVÁ, K. SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Akad. arch. Ladislav Kuba - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Kotrla - tajemník, Ing. arch. Viktor Svojanovský - člen, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Závěrečnou práci obhajovala na dobré úrovni pro mgr. práce. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla na dobré úrovni se zaváháními. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla pohotově a na dobré úrovni. Otázky při rozpravě: Proč je navržený objekt symetrický? Půdorysná forma, jaký byl motiv? Který architekt používal "zlatý řez"? Gotický půdorys, jak byl navržen? Jak je řešen odvod vody ze střechy? Jak je řešena atika? Sklon střech, jaký je obvyklý v těchto podmínkách? Jak je řešena bezbariérovost? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO