SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce bylo navrhnout architektonickou studii horského hotelu v Králíkách. Navržený objekt se nachází v těsné blízkosti stávající městské zástavby jižně od města a v jihozápadní části vymezené lokality pro realizaci sportovně-rekreačního resortu Králíky. Návrh hotelu navazuje na předdiplomní projekt urbanisticko-architektonické studie sportovně-rekreačního resortu, který nabízí volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie. Navržená stavba bude sloužit jako čtyřhvězdičkový hotel s apartmánovými pokoji pro 60 osob, restaurací pro 100 osob, wellnessem, posilovnou, servisem, půjčovnou, obchodem, masážemi, kadeřnictvím, manikúrou, pedikúrou a dětským koutkem. Hotel má jedno podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží. Je umístěn v mírně svažitém terénu, pod navrženou lyžařskou sjezdovkou.
The topic of the diploma thesis was to design an architectural study of a ski hotel in Králíky. The proposed building is located close to the existing urban development south of the city and in the southwestern part of the defined location for the implementation of the sports and recreation centre Králíky. The design of the hotel follows the project of the urban-architectural study of the sports and recreational resort, which offers leisure activities for all ages. The proposed building will serve as a four-star hotel with apartment rooms for 60 people, a restaurant for 100 people, wellness, gym, service, rental, shop, massage, hairdresser, manicure, pedicure and children's corner. The hotel has one underground floor and five above-ground floors. It is shown in slightly sloping terrain, below the proposed ski slope.
Description
Citation
BAJGAROVÁ, K. SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Akad. arch. Ladislav Kuba - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Kotrla - tajemník, Ing. arch. Viktor Svojanovský - člen, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Závěrečnou práci obhajovala na uspokojivé úrovni pro mgr. práce. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala dobře. Na otázky členů komise odpověděla na uspokojivé úrovni se zaváháními. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla na dobré úrovni. Otázky při rozpravě: Jak byly vyřešeny pokoje pro hendikepované? Jak se tento pokoj liší od ostatních? Proč jste zvolila symetrické zaměření stavby? Jak hospodaříte s dešťovou vodou, kam máte sveden přepad? Jaký povrch byl zvolen na parkoviště? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na uspokojivé úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO