Hydraulické ztráty lodí v závislosti na smáčivosti povrchu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá hydraulickými ztrátami lodí. Zaměřuje se především na třecí ztráty, ale dotýká se i témat tlakového odporu, vlnového odporu nebo Karmánovy vírové stezky. Je zde popsána problematika obtékání těles a smáčivosti povrchu. Experimentálně byly změřeny a porovnávány odpory lodiček s různou geometrií a povrchy a kontaktní úhly kapek na těchto površích.
The aim of this bachelor’s thesis is to investigate hydraulic losses of ships. It mainly focuses on friction losses, but also pressure drag, wave drag and Kármán vortex street. By experiments drag of ships with different geometry and surfaces and contact angels of water drops on them were measured and compared.
Description
Citation
NOVOTNÁ, M. Hydraulické ztráty lodí v závislosti na smáčivosti povrchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Roman Klas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Studentka zahájila obhajobu krátkou prezentací své závěrečné práce. Po přečtení posudků vedoucího závěrečné práce a oponenta zodpověděla následující otázky k práci: Jaké vlivy byly uvažovány pro stanovení nejistoty měření?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO