Levný modul pro analýzu impedancí zemněných i plovoucích dvojpólů na osciloskopu s měřením kmitočtové charakteristiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá analýzou tří vybraných typů převodníků impedance-napětí. Převodníky jsou určeny k automatizovanému měření impedancí pomocí osciloskopu s implementovanou funkcí analýzy kmitočtové odezvy. Cílem práce je doporučit postup návrhu převodníků a ilustrovat dopad nesprávné volby součástek na přesnost měření. Pro všechny převodníky byly vypracovány simulační měření základních pasivních součástek a složitějších dvojpólů.
The work deals with the analysis of three selected types of impedance-voltage converters. The converters are designed for automated impedance measurement using an oscilloscope with an implemented frequency response analysis function. The aim of this work is to recommend the procedure of transducer design and to illustrate the impact of incorrect component selection on measurement accuracy. Simulation measurements of basic passive components and more complex passive elements were developed for all converters.
Description
Citation
SVOBODA, M. Levný modul pro analýzu impedancí zemněných i plovoucích dvojpólů na osciloskopu s měřením kmitočtové charakteristiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: prof. Ing. Pavel Fiala Ph.D.: Odkud se bere problém superpozicí na určitém kmitočtu? Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO