Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace (soukromoprávní nebo veřejněprávní) pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace zvolené korporace a poskytuje návrhy na její zlepšení. V první části práce jsou popsána teoretická východiska jednotlivých analýz, která slouží jako teoretický podklad. V druhé části práce je uvedena charakteristika vybraného subjektu a dle poznatků z teoretické části je provedeno několik analýz zkoumající současný stav. V třetí části jsou na základě výsledků z jednotlivých analýz vypracovány návrhy na zlepšení zjištěné situace podniku.
This diploma thesis deals with the evaluation of the economic situation of the selected corporation and provides suggestions for its improvement. The first part of the thesis describes the theoretical basis of individual analyzes, which serve as a theoretical basis. In the second part of the work, the characteristics of the selected subject are given and according to the findings from the theoretical part, several analyzes examining the current state are performed. In the third part, based on the results of individual analyzes, suggestions are made to improve the identified situation of the company.
Description
Citation
ŽABKA, M. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace (soukromoprávní nebo veřejněprávní) pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Prof. Kocmanová Vysvětlíte vhodnost otevření nove pobočky? – odpovězeno Jaká bude návratnost investic? – neodpovězeno Proč ve SWOT analýze neni bodové vyhodnoceni? – částečné odpovězeno V čem vidíte přínos návrhu "propagace pomoci reklamy v regionu"? – odpovězeno Ing.Luhan,Ph.D Jakým způsobem budete vyhodnocovat účinnost reklamy? – odpovězeno Ing.Videcká,Ph.D Píšete, že poměr zásob je třetina obratu – na zaklade čeho bylo to stanoveno? – odpovězeno Má firma vyjednávací schopnost zavést systém just in time? – odpovězeno Ing.Neuwirth,Ph.D Po jaké době je vhodné vyhodnocovat účinnost reklamy? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO