Podnikatelský plán

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu na založení podniku s ručně šitým oděvním zbožím v Brně. První část práce vymezuje teoretická východiska, která se týkají podnikání, podnikatelského plánu a vybraných metod strategické analýzy. Obsahem druhé části je strategická analýza vnějšího i vnitřního prostředí plánovaného podniku a zhodnocení situace na daném trhu na základě výsledků primárního marketingového průzkumu. Poslední část práce se zabývá podnikatelským plánem a jeho dílčími částmi.
The diploma thesis deals with the creation of a business plan for the establishment of a company with hand-sewn clothing in Brno. The first part of the thesis defines the theoretical basis, which relate to business, business plan and selected methods of strategic analysis. The content of the second part is a strategic analysis of the external and internal environment of the planned company and evaluation of the situation on the market based on the results of the primary marketing survey. The last part of the thesis deals with the business plan and its partial parts.
Description
Citation
ŠIMKOVÁ, D. Podnikatelský plán [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky členů komise: Ing. Nina Bočková, Ph.D.- Jak jste kalkulovala mzdu pro švadlenu? - odpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc - Uvažovala jste nad existencí vazeb v Gantově diagramu? Proč jste do Gantova diagramu zahrnula činnosti, které nejsou ukončené? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO