Konstrukční návrh jednoúčelového stroje pro kontrolní a měřicí stanici pro kabeláže

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem diplomové práce je návrh a konstrukce poloautomatického jednoúčelového stroje. Tento jednoúčelový stroj je určen pro testování sedmi druhů kabelových svazků, u kterých stroj bude kontrolovat přítomnost některých jejich částí, a zároveň bude měřit některé části kabelových svazků. V návrhu a konstrukci poloautomatického jednoúčelového stroje je nutné využít více druhů snímání. Jednoúčelový stroj disponuje automatickým kontrolním a měřícím procesem. Obsluha stroje pouze vkládá kabelový svazek do lůžka, spouští program a následně odebírá kontrolovaný svazek do správné bedny či krabice. Zadání diplomové práce je řešeno ve spolupráci se společností Mechatronic Design & Solutions s.r.o.
The task of this thesis is a design and a construction of a semi-automatic single-purpose machine. This machine is designed for testing seven types of wiring harnesses, which are going to be tested, whether they contain all needed parts. The machine also measures some parts of the harnesses. It is necessary to use more types of sensors in the design and the construction of the single-purpose machine. All controlling and measuring processes are automatic. An operator of the machine just inserts the wiring harness into a fixture, activates the program, then removes controled harness and puts it into the right box. The task of this thesis is solved in a cooperation with Mechatronic Design & Solutions s.r.o. company.
Description
Citation
BOUCHAL, T. Konstrukční návrh jednoúčelového stroje pro kontrolní a měřicí stanici pro kabeláže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní stroje, systémy a roboty
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
V rámci prezentace zaznělo: Požadavky na jednoúčelový stroj. Požadavky na kontrulu kabelových svazků, popis kabelového svazku. Koncepční varianty. Ukázky návrhu konstrukčních uzlů. Ukázka celkové konstrukce JÚS. Ukázka desky přestaveb. Ukázka jednotlivých konstrukčních prvků s popisem funkce. Pneumatické schéma. Ganttův diagram. Odpovědi na dotazy oponenta: 1. otázka: Zodpovězeno. 2. otázka: Ukázka 3D modelu 3. varianty. 3. otázka: Částečně zodpovězeno. Doplňující otázky: Pro jakou firmu je to řešeno? Zodpovězeno. Jak je stroj přepraven? Zodpovězeno. Je uvnitř spoje pojistka s praporkem? Zodpovězeno. Proč by člen komise nechtěl takovou stanici a nechtěl by na ní pracovat? Diskuze ohledně oprav stroje, časového fondu atd. Diskuze ohledně společnosti. Jak se řeší bezpečnost? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO