2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 350
 • Item
  Návrh řešení reportingu pro interní a externí klienty marketingové agentury
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Svoboda, Jakub; Kříž, Jiří; Luhan, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zlepšení reportingu pro marketingovou agenturu Business Factory. Na základě varianty vybrané vícekriteriálním hodnocením bude možné extrahovat, transformovat, prezentovat a analyzovat data potřebná pro rozhodování rychleji a spolehlivěji než doposud. Výsledkem tak bude efektivnější způsob rozhodování jak interního týmu agentury, tak jejích klientů.
 • Item
  Využití controllingu v podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Špicarová, Kateřina; Žižlavský, Ondřej; Marvanová, Radka
  Diplomová práce se zaměřuje na využití controllingu v podniku a to převážně na plánování a analýzu odchylek. V teoretické první části budou popsány základní charakteristiky a pojmy, které budou následně využity v analytické části. V této části bude popsána společnost Honeywell s.r.o., kde bude analyzován její stav a metody plánování nákladů. Autorka pracuje v oddělení controllingu a přímo se podílí na procesu plánování a kontroly. Dále budou analyzovány a interpretovány odchylky na základě skutečných hodnot, které se provádějí v MS Excel. V návrhové části bodou navrženy možná opatření, ke zlepšení využití controllingu v podobě implementace nového programu MS Power BI nebo Tableau do controllingového útvaru.
 • Item
  Expanze vybrané společnosti na zahraniční trh
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Štěpánková, Tereza; Chlebovský, Vít; BA, Jan Klaiba
  Diplomová práce je zaměřena na expanzi vybrané společnosti na zahraniční trh. Hlavním cílem je zjistit, zda by společnost měla vstoupit na zahraniční trh. První část diplomové práce je věnována teoretickým poznatkům v oblasti expanze firmy na zahraniční trh. V analytické části jsou provedeny analýzy, které jsou pro tuhle práci důležité. V návrhové části práce představím společnost, navrhnu strategii vstupu na zahraniční trh a vyhodnotím celý návrh.
 • Item
  Investiční portfolio a jeho tvorba
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Ryba, Jan; Ptáček, Roman; Širůček,, Martin
  Diplomová práce má za úkol zhodnotit jednotlivé investiční příležitosti, které jsou detailně popsány a zjistit ideální investiční portfolio, jenž bude pomocí dollar-cost averagingu financováno. Mezi hlavní investice, které budou popsány se řadí akcie, dluhopisy, drahé kovy, podílové fondy a další. Následně bude vyhodnocen stav jednotlivých investic, jejich příležitosti, ale také rizika, jenž jsou s nimi spojena.
 • Item
  Podnikatelský záměr - Založení společnosti na prodej proteinových doplňků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Valeš, Tomáš; Heralecký, Tomáš; Ptáček, Roman
  Předmětem diplomové práce je tvorba podnikatelského plánu pro založení společnosti na výrobu a prodej trojkombinace příchutí proteinových doplňků výživy. V první části práce jsou popsány teoretická východiska. V druhé fázi jsou provedeny všechny potřebné analýzy prostředí například konkurence nebo průzkumu trhu. A na závěr je zpracovaná kalkulace výrobku, finanční plán atd, kde ze všech výsledků dojdeme k závěru, jeslti je podnik realizovatelný.