Elektricky poháněné letouny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá elektrickým pohonom letúnu a rešerši letúnu s týmto pohonom. Práca je rozdelená na hlavné tri časti. Prvá časť je venovaná elektrickému pohonu a zvlášť problematike batérii. Druhá časť je rešerš, ktorá obsahuje vybrané letúny s elektrickým pohonom zo súčasnosti alebo nádejné projekty do budúcna. Tretia časť je jednoduchý konštrukčný návrh elektrickej pohonnej sústavy s motorom o výkone do 50kW, ktorý sa prevažne venuje výberu správneho akumulátora.
The aim of this bachelor’s thesis is electric propulsion used in airplanes and overview of airplanes with this kind of propulsion. Thesis is divided into three main parts. First part describes electric propulsion systems, mainly descriptions of batteries. Second part describes chosen airplanes with electric propulsion in use and promising prototypes still in development. Third part is construction design of electrical propulsion system with 50 kW motor, mainly focusing on computing needs for batteries.
Description
Citation
BEHÚL, M. Elektricky poháněné letouny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Augustin, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Zikmund, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student odprezentoval svoji závěrečnou práci. Na dotazy kladené oponentem student zareagoval formou prezentace a odpověděl na ně. Na základě druhé otázky se rozvinula diskuze o využitelnosti elektrického motoru u kluzáků. Dále se rozvinula dílčí diskuze o typech a materiálech baterií. Student blíže vysvětlil grafy porovnávající jednotlivé typy baterií. Na konci diskuze reagoval student na otázku celkové ceny pohonné jednotky, nicméně nebylo jasně řečeno jaké konečné náklady navrhované jednotky jsou.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO