Mikrostruktura slitiny AlSi9Cu3 zpracovaná technologií SLM

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá mikrostrukturou hliníkové slitiny AlSi9Cu3 vyrobenou metodou SLM. V rešeršní části bakalářské práce je představen princip metody SLM. V návaznosti na to jsou zmíněny vady, které mohou nastat při výrobě součásti metodou SLM. V závěru rešeršní části jsou srovnány mechanické vlastnosti a mikrostruktura materiálů vyrobených metodou SLM a materiálů vyrobených konvenčními technologiemi (odléváním). V experimentální části bakalářské práce je zkoumána porozita vyrobených vzorků metodou SLM pomocí obrazové analýzy. Součástí experimentální části je hodnocení mikrostruktury. Dosažené výsledky jsou diskutovány s literárními zdroji.
This bachelor thesis deals with microstructure of aluminium alloy AlSi9Cu3 produce by SLM process. In theoretical part the SLM process is shown. In following topic, the defects which can occur during SLM are mentioned. In the end of the theoretical part the materials made by SLM and materials made by conventional method (casting) are compared. In experimental part the porosity of the samples made by SLM is examined by image analysis. The examine of the microstructure is also included. Results are discussed with literature.
Description
Citation
RYCHNOVSKÝ, D. Mikrostruktura slitiny AlSi9Cu3 zpracovaná technologií SLM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., ING-PAED IGIP (člen) doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
- Samotná obhajoba bakalářské práce. - Posudek vedoucího. - Posudek oponenta. - Odpovědi na otázky oponenta. - Porovnání materiálů vyrobených metodou SLM a konvenčně litým materiálem. Důvod rozdílnosti mechanických vlastností materiálů vyrobených metodou SLM a litím. - odpověděl ke spokojenosti tazatele - Co lze nalézt v mikrostruktuře siluminu po odlití, které částice se zde vyskytují a jak ovlivňují mechanické vlastnosti? - odpověděl k úplné spokojenosti tazatele - Lze měřit objemovou porozitu vzorku? Jaké metody lze použít? - odpověděl k úplné spokojenosti tazatele
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO