Mechanická analýza zdvižného zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je mechanická analýza zdvižného zariadenia s prihliadnutím na pasívne účinky vo väzbách. Zároveň má slúžiť ako doplnkový učebný materiál pre študentov predmetov statiky a dynamiky. Prvá časť práce je preto venovaná stručnému prehľadu zdvižných zariadení, no hlavne základných pojmov statiky a dynamiky. Práca sa následne zaoberá výpočtom hnacieho momentu (silovej dvojice) a rozborom výsledkov pre rôzne stavy zdvižného zariadenia, ktoré môžu nastať.
The aim of this bachelor’s thensis is a mechanical analysis of the lifting device with regard to the passive effects in the bonds. At the same time, it should serve as a additional teaching materialfor students of statics and dynamics. The first part of the work is therefore dedicated to a brief overview of lifting devices, but especially the basic concepts of statics and dynamics. The work then deals with the calculation of the driving torque (force pair) and analysis of the results for the various situations of the lifting device that may occur.
Description
Citation
KUBÍK, M. Mechanická analýza zdvižného zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student prezentoval komisi svoji bakalářskou práci a následně odpověděl téměř úplně a správně na otázky oponenta i další otázky členů komise: Jak byla volena hodnota zrychlení zvedání? Jaký vzniká valivý odpor v kladkách zvedáku? Jakou jinou konstrukční úpravu by bylo možno použít, aby všechny vazby byly funkční? Kdy hodnotit zvedák na statické zatížení a kdy na dynamické zatížení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO