Návrh technologie výroby pro zvolenou rotační součást

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rotační součásti, zpracování výrobní dokumentace včetně volby nástrojů, způsobu upínání obrobku v obráběcím stroji a programování soustružnických obráběcích CNC strojů, včetně programu pro řešenou součást.
This bachelor's thesis deals with the design of a rotating part, processing of production documentation, including the tools choice, the method of workpiece clamping in the machine-tool and CNC lathes programming, counting the programme for the solved part.
Description
Citation
URBÁNEK, M. Návrh technologie výroby pro zvolenou rotační součást [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Z jakého důvodu byl zvolen jako polotovar výkovek? 2. Jak jste kontrolovali otvory na vyráběné součásti? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO