Konstrukce pneumatického stacionárního sklíčidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci pneumatického stacionárního sklíčidla, ale také je zmíněno něco z oblasti upínání obrobků a strojních svěráků pro rotační obrobky. První část obsahuje stručnou rešerši v oblasti upínání, která se zaměřuje především na upínání rotačních součástí. Další kapitola je zaměřena na možné způsoby řešení, které by vyhovovaly našim požadavkům. Poté jsou počítány a navrhovány hlavní součásti sklíčidla, aby mohla být provedena následná konstrukce v libovolném CAD softwaru, která je obsahem další kapitoly. Nakonec jsou shrnuty některé požadavky pro provoz sklíčidla.
This Bachelor’s thesis is focused on the construction of a pneumatic stationary chuck, but it also mentions something in the field of workpiece clamping and machine vices for rotating workpieces. The first part contains a brief search in the field of clamping, which focuses mainly on the clamping of rotating parts. The next chapter focuses on possible solutions that would meet our requirements. The main components of the chuck are then calculated and designed so that subsequent construction can be performed in any CAD software, which is the content of the next chapter. Finally, some requirements for chuck operation are summarized.
Description
Citation
HURTÍK, D. Konstrukce pneumatického stacionárního sklíčidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Konstrukce pneumatického stacionárního sklíčidla“ Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: Jak byste vyráběl výřezy na vašem konstrukčním dílu? Osvětlete nepřesnosti ve výkresové dokumentaci? Student zodpověděl všechny otázky položené členy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO