Vývoj energetického mixu v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této bakalářské práce je vývoj energetického mixu České republiky. První část je zaměřena na pojmy energetický mix, energetická bezpečnost a cíle a priority Státní energetické koncepce. Další část popisuje vývoj českého energetického mixu až do současnosti a také je zde popsán možný budoucí vývoj energetického mixu ČR. V poslední části je energetický mix Česka porovnán s energetickými mixy Slovenska, Polska, Německa a Dánska, a i u těchto energetických mixů je predikován jejich budoucí vývoj.
The topic of this bachelor thesis is the development of the energy mix of the Czech Republic. The first part is focused on concepts energy mix, energy security and the goals and priorities of state energy policy. Next part describes the development of the Czech energy mix up to present and in this part, the possible future development of the energy mix of the Czech Republic is described as well. In the last part, the energy mix of the Czech Republic is compared to the energy mixes of Slovakia, Poland, Germany and Denmark and the future development of these energy mixes is predicted as well.
Description
Citation
ŠPAČEK, M. Vývoj energetického mixu v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
Ing. Petr Kracík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student odprezentoval obsah své bakalářské práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu rozpravy padly tyto doplňující otázky: Jak je určen stav energetického mixu pro rok 2020? Co se skrývá pod pojmem ekologizace energetiky? Jaký je Váš názor na budoucí vývoj energetiky z hlediska velikosti zdrojů? Jaká je energetická spotřeba v zemích pro které jste srovnával energetický mix? Na základě čeho lze předvídat vývoj energetického mixu? Otázky byly zodpovězeny adekvátně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO