Konstrukční návrh tabletovacího lisu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo zpracování vlastního konstrukčního návrhu tabletovacího lisu pro farmaceutický průmysl, včetně vybraných výrobních výkresů, výkresu sestavy a modelů v 3D modeláři. V úvodní části se práce zabývá rešerší v oblasti tabletovacích lisů a následným zhodnocením současného stavu poznání. Dále práce obsahuje návrhové výpočty nutné ke konstrukci tohoto stroje a rozpravu pojednávající o částech výsledného návrhu. Na závěr byly vyhodnoceny výsledné parametry konstrukčního řešení a možné doporučení pro praxi.
The aim of this bachelor's thesis was to develop your own design of a tablet press for the pharmaceutical industry, including selected production drawings, assembly drawings and models in a 3D modeler. In the introductory part, the thesis deals with a search in the field of tablet presses and the subsequent evaluation of the current state of knowledge. Furthermore, the work contains design calculations necessary for the construction of this machine and a discussion of parts of the final design. Finally, the resulting parameters of the design solution and possible recommendations for practice are evaluated.
Description
Citation
NEČAS, Z. Konstrukční návrh tabletovacího lisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Prezentace: - Obsah - Cíle práce a motivace - Rešeršní část - požadavky, rozdělení lisů, proces lisování.. - Rotační abletovací lis - princip funkce - Současný stav poznání - typy používaných nástroj a parametry - Optimalizace lisu - volba nástroje, pohonu a optimalizace dle výpočtů - Konstrukční návrh - Analýza a vyhodnocení navrhovaného řešení Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Kde hrozí nebezpečí poruchy povrchu od cyklického namáhání razníku? - Z jakého materiálu je razník? (částečně zodpovězeno) - Viděl jste podobná zařízení někdy v provozu? - Jak zabraňujete stékání maziva do tablet? - Návrh má být určen k realizaci nebo jen jako studie? - Můžete srovnat svůj návrh s předlohou? Student odpověděl na všechny otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO