Zvýšení dojezdu vozidla s alternativním pohonem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zvýšením dojezdu vozidla s alternativním pohonem, jímž je stlačený vzduch. Nejprve je provedena analýza pneumatického okruhu, ze které následně vyplývají oblasti k úpravě. Pro zdokonalení je zvoleno nalezení vhodného pracovního tlaku a správného plnění, které je spočítáno na základě plnění konstantním tlakem a následné adiabatické expanze plynu. Z teoretického výpočtu jsou určeny dojezdy na jeden zdvih válce při různých tlacích a vybrané tlaky jsou následně experimentálně ověřeny. Z výsledků vyplývá, že nejvhodnějším nastavením byl dojezd zvýšen z 331 metrů při původním nastavení, na 616 metrů s novým nastavením.
The bachelor's thesis deals with increasing the range of a vehicle with an alternative drive, which is compressed air. First, an analysis of the pneumatic circuit is performed, from which the areas to be modified result. To improve, it is chosen to find a suitable working pressure and the correct filling, which is calculated on the basis of constant pressure filling and subsequent adiabatic gas expansion. From the theoretical calculation, the runs per cylinder stroke at different pressures are determined and the selected pressures are subsequently experimentally verified. The results show that the most suitable setting increased the range from 331 meters using the original setting, to 616 meters with the new setting.
Description
Citation
DRYML, T. Zvýšení dojezdu vozidla s alternativním pohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Vlašic, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen) Ing. David Nečas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) V práci som našiel toto tvrdenie: „Obvod je složen z tlakové láhve, z bezpečnostního okruhu, regulátoru tlaku a ventilů, které slouží k plnění pneumatického válce. Složení pneumatického obvodu se jeví jako dobré a prozatím nebyla nalezena místa k dalšímu zlepšení.“ Mohli by ste prosím bližšie špecifikovať fakty a kritéria na základe ktorých ste uznali zapojenie ako dobré ? - zodpovězeno 2) Pri výpočtoch uvažujete že pneumatický válec je plnený jedným ventilom na každej strane piestnice. Aký dopad na celkovú vzdialenosť a spotrebu vzduchu by malo, keby sme používali dva ventily v každom čele pneumatického válca ? - zodpovězeno 3) Aký vplyv má na celkovú spotrebu reakčná doba použitých ventilov, je prípadne potreba s týmto faktom uvažovať ? - zodpovězeno 4) Aký dopad by mal na celkovú vzdialenosť prípadne spotrebovaný vzduch fakt, keby sme závod jazdili v 15°C a následne v 30°C ? - zodpovězeno 5) V závere práce doporučujete voľbu piestu s krátkym zdvihom a plnenie veľkým tlakom. Vedeli by ste navrhnúť konkrétnu voľbu piestu pri predpoklade že by vozidlo slúžilo len k závodu long distance ? - zodpovězeno Ing.Omasta - Práce je přímo úměrná tlaku, ale má to vliv na spotřebě objemu v nádobě? - zodpovězeno Doc. Svoboda - Jakou vzdálenost ujede konkurence? Je nastavený pevný převodový poměr- zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO