Bruska hoblovacích nožů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je zkonstruovat brusku hoblovacích nožů. Omezujícím parametrem je maximální délka hoblovacího nože 350 mm. Nejprve je nutné popsat metodu hoblování dřeva a používané hoblovací nože. V další kapitole bude provedena rešerše brusek hoblovacích nožů dostupných na trhu. V konstrukční části této práce budou navrženy tři koncepční varianty a zvolena ta nejvýhodnější. Poté budou vybrány potřebné komponenty a navržena samotná bruska hoblovacích nožů. Dále budou provedeny nezbytné výpočty a vytvořena výkresová dokumentace vybraných součástí.
The aim of this bachelor thesis is to construct a planar blade sharpening machine. Limitation of the design is maximal length of planar blade, 350 mm. First it is necessary to describe method of wood planing and used planers machines. Subsequent chapter contains market guide to planar blade sharpening machines now available. In construction part of this thesis will be proposed three conceptual designs and the most applicable chosen. Then will be selected required components, the machine itself designed and also necessary calculations carried out. Drawing documentation of selected components will be attached.
Description
Citation
KRACÍK, L. Bruska hoblovacích nožů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Prezentace: - Cíle práce - Hoblování dřeva - stroj, nože, válce - Komerční řešení - Návrh koncepčních variant brusky - parametry, multikriteriální analýza - Konstrukce brusky - Výkresová dokuentace Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Jak lze zjistit trhlina v brusném kotouči. - Jakým způsobem řešíte odsávání? Student odpověděl na všechny otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO