Návrh pásové brusky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh pásové brusky, která by s ohledem na univerzálnost použití měla být stavitelná v různých osách. V první části je popsána technologie broušení, princip pásové brusky a popis funkčně důležitých dílů pásové brusky. Druhá část je věnována rozboru již existujících pásových brusek, zhodnocení jejich konstrukčního řešení a návrh optimálního řešení konstrukce pásové brusky. Třetí část se zabývá potřebnými výpočty, rozborem konstrukčního řešení a ekonomickým zhodnocením. Součástí práce je 3D model vytvořený v programu Autodesk Inventor Professional 2020 a výkresová dokumentace.
Aim of this bachelor thesis is to produce a construction proposal of a belt grinder, which is, with respect to universality, adjustable in different axes. Grinding technology, belt grinder principle and description of the functionally important parts are presented in the first part. Second part is dedicated to the market research of existing belt grinders, evaluation of their construction design of an optimal belt grinder. Third part includes the necessary calculations, construction design analysis and economic evaluation of the optimal grinder and the project also contains its proposed 3D model created with Autodek Inventor Professional 2020 model nad drawing documentation.
Description
Citation
DENK, D. Návrh pásové brusky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Návrh pásové brusky“ Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky členů komise: Jak by se seřizování pásů mohlo automatizovat? Proč jste navržené řešení z předchozí otázky nerealizoval? Jaké kroky by následovaly, kdyby spadl pás? Student úspěšně odpověděl na otázky položené členy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO