Vlastnosti kompozitních materiálů pro FDM tisk s příměsí dřeva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se v první části zabývá rešerší 3D FDM tisku, kompozitních materiálů s příměsí dřeva a jejich srovnání s běžnými materiály pro 3D FDM tisk. Druhá část této práce je zaměřena na návrh experimentů pro vyhodnocení vlivu vybraných parametrů tisku na vytypované vlastnosti vyrobeného dílu a jejich zhodnocení.
The first part of this bachelors thesis covers the research of 3D FDM printing, wood-filled composite materials and a comparison between them and typically used materials for 3D FDM printing. The second part of this thesis is focused on designing experiments to evaluate various print parameters and their effects on the printed part.
Description
Citation
UVÍRA, D. Vlastnosti kompozitních materiálů pro FDM tisk s příměsí dřeva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaký jste použil Slicer? Jakou jste použil tiskárnu? zodpovězeno 2. Připomínky k ekonomickému zhodnocení zodpovězeno 3. Srovnání CNC obráběného dřeva a 3D tisku s příměsí dřeva. zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO