Digitální zprovoznění robotizovaného svařovacího pracoviště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto práce bolo spracovať problematiku digitálneho sprevádzkovania robotizovaného zváracieho pracoviska. Na začiatku je popísaná problematika súčasného poznania v oblasti digitalizácie, programovania priemyselných robotov a zvárania. V praktickej časti je navrhnutý 3D model samotnej zváracej bunky v simulačnom software, následne sú navrhnuté rôzne varianty upínacích prípravkov a v poslednej časti samotné dráhy zvárania pre vybraný zvarenec.
The aim of this work was to process the issue of digital commissioning of a robotic welding workplace. At the beginning, the current knowledge in the field of digitization, programming of industrial robots and welding has been described. In the practical part, a 3D model of the welding cell itself has been designed in the simulation software, then various variants of clamping jigs have been considered, and in the last part, the welding paths for the selected weldment has been designed.
Description
Citation
SARVAŠ, M. Digitální zprovoznění robotizovaného svařovacího pracoviště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Digitální zprovoznění robotizovaného svařovacího pracoviště“ Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky členů komise: V práci se zmiňujete o svařování skla a kovu, můžete to prosím více osvětlit? Jakou přesnost polohování vyžaduje vámi navrhovaný proces svařování? Student úspěšně odpověděl na otázky položené členy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO