Obrábění hřídele pro hybridní pohon automobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výrobou hřídele pro pohon hybridního automobilu. Celý proces je znázorněn pomocí výrobního postupu, který má za úkol provést pracovníka od prvního úkonu až po poslední. Práce je též zaměřena na problematiku hybridních vozidel, a to především na podstatu hybridního motoru a jejich typů.
This bachelor thesis deals with the production of a shaft for driving a hybrid motor. The whole proces is illustrated by a production process, which has the task of executing the worker from the first task to the last. The work is also focused on the issue of hybrid vehicles, especially the nature of the hybrid engine and their types.
Description
Citation
GÖTH, K. Obrábění hřídele pro hybridní pohon automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Uveďte bližší informace o nástroji který dělil materiál. 2. Drážky pro pero byly vyráběny před nebo po kalení? Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO