2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 540
 • Item
  Vibrační generátor jako dynamický tlumič vibrací
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Novák, David; Rubeš, Ondřej; Machů, Zdeněk
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom vibračného generátora ako dynamického tlmiča vibrácií. Práca obsahuje rešeršnú časť, ktorá preskúmava spôsoby tlmenia mechanických sústav a vplyvu vibračného generátora na vibrujúcu základňu. Na základe týchto znalostí boli odvodené pohybové rovnice pre návrh modelu v programe SIMULINK, kde sme optimalizovali parametre pre maximalizáciu získaného elektrického výkonu a maximalizáciu tlmiaceho efektu.
 • Item
  Napjatostně deformační analýza stožáru v Lelekovicích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Vitouch, Matěj; Fuis, Vladimír; Vaverka, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá napjatostně deformační analýzou 3D prutové soustavy. Hlavním cílem této práce je vytvoření výpočtového modelu prutové soustavy, který vychází z věže TV převaděče v Lelekovicích, a jeho následná analýza při různém uložení a zatížení. Následuje verifikace analytického modelu numerickým řešením v programu Ansys Workbench.
 • Item
  Využití Hamiltonových rovnic při řešení kmitání soustavy s více stupni volnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Sikora, Ondřej; Pokorný, Jan; Houfek, Lubomír
  Tato prace se v uvodní teoreticke časti zabyva rešerši Hamiltonovske mechaniky ve srovnani s Lagrangeovskym přistupem. Na zakladě těchto metod jsou odvozeny pohybove rovnice čtvrtinoveho modelu automobilu. Ty jsou nasledně použity pro učely simulace a analyzy vibraci karoserie jedoucího vozu v zavislosti na nerovnostech vozovky.
 • Item
  Sledování pohybu objektů pomocí pohyblivé kamery
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Duráníková, Andrea; Králík, Jan; Šnajder, Jan
  Bakalářská práce se zabývá softwarem pro dynamické kamery s vyhodnocením objektů. První teoretická část porovnává programy pro ovládání sestavy a vyhodnocení dat, dále způsobem zpracování pohybu, možnostmi zjištění pohybu a objektů. Praktická část realizuje algoritmus s funkcí sledování objektů, jejich rozlišení do skupin a záznamu sledování za použití programu MATLAB.
 • Item
  Modernizace řízení CNC systému obráběcího stroje EMCO
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Velen, Bohumil; Bradáč, František; Huzlík, Rostislav
  Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat možnou variantu návrhu nového řídicího systému, který na CNC obráběcím stroji nahradí ten starý. S výměnou řídicího systému souvisí také výměna řidičů motorů a také jednotlivých motorů. V práci bude porovnáno několik možných variant návrhů na pohon os a vřetene, ze kterých byly vybrány nejlepší. Dalším krokem byl výběr řídícího systém, s nímž souvisela konfigurace jednotlivých motorů a řidičů motorů. Součástí práce je zpracování elektro návrhu a programu.