Femoral bone defect healing using two novel biocompatible degradable materials

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-05-26
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Acta Veterinaria Brno
Altmetrics
Abstract
This study was conducted as an in vivo experiment in adult miniature pigs with the aim to test two new biomaterials. An iatrogenic defect was made into the central femoral diaphysis in the experimental animals and subsequently fixated by bridging plate osteosynthesis. Into the defect we implanted a cancellous autograft (control group), a pasty injectable scaffold (EXP A), anda porous 3D cylinder (EXP B). Radiological examination was performed in all animals at 0, 10, 20, 30 weeks after surgical procedure and histological assessment was performed. In the newly formed bone the osteoblastic activity was monitored. In terms of radiology, the most effective method was observed in the control group (completely healed 100%) compared to experimental groups EXP A (70.0%) and EXP B (62.5%).
Tato studie byla provedena jako experiment in vivo na dospělých miniaturních prasatech s cílem otestovat dva nové biomateriály. U centrálních femorálních diafýz byl u experimentálních zvířat proveden iatrogenní defekt, který byl následně fixován přemostěním osteosyntézy dlahy. Do defektu jsme implantovali spongiózní autotransplantát (kontrolní skupina), injektabilní skafold (EXP A) a porézní 3D válec (EXP B). Radiologické vyšetření bylo provedeno u všech zvířat v 0, 10, 20, 30 týdnech po chirurgickém zákroku a bylo provedeno histologické hodnocení. V nově vytvořené kosti byla sledována osteoblastická aktivita. Pokud jde o radiologii, nejúčinnější metoda byla pozorována u kontrolní skupiny (zcela uzdravená 100%) ve srovnání s experimentálními skupinami EXP A (70,0%) a EXP B (62,5%).
Description
Citation
ACTA VETERINARIA BRNO. 2020, vol. 89, issue 2, p. 163-169.
https://actavet.vfu.cz/89/2/0163/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO