Moringa Oleifera seeds and Chitosan as alternatives to conventional coagulation agents

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-05-18
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
This article discusses the possibilities of using natural polymers in the water treatment process to replace conventional chemical-based reagents. Mainly part of article presented the results of a laboratory-scale research focused on the use of alternative coagulants in water treatment. Attention was particularly paid to natural cation coagulants derived from Moringa oleifera seeds and chitin. These two coagulant agents were used in laboratory research for treating real raw water. Several series of laboratory jar tests were performed to identify the effectiveness of the selected coagulants in removing turbidity from water.
Tento článek pojednává o možnostech použití přírodních polymerů v procesu úpravy vody k nahrazení běžných chemických činidel. Hlavní část článku představuje výsledky laboratorního výzkumu zaměřeného na použití alternativních koagulantů při úpravě vody. Pozornost byla věnována zejména přírodním kationtovým koagulantům získaným ze semen Moringa oleifera a chitosanu. Tyto dvě koagulační látky byly použity v laboratorním výzkumu pro úpravu skutečné surové vody. Bylo provedeno několik sérií testů laboratorních nádob, aby se zjistila účinnost vybraných koagulantů při odstraňování zákalu z vody.
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, vol. 800, issue 1, p. 1-12.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/800/1/012032/pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO