Possibilities of Use Recycled Materials in Construction Details

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-04-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
This paper aims to explain the use of secondary materials in design details. Primarily, attention is paid to flat roofs, for which there is currently a wide range of technologies needed for user-friendly operation of a building. Recycled materials are still often looked down on and, therefore, it is important to show that even these elements may work very well in constructions. They must meet strict criteria for static and thermal properties. Furthermore, they must comply with fire and weather resistance requirements. They also have acoustic, secondary and aesthetic function. The roof structure is one of the basic segments that characterize the final properties of the building. Any malfunctions will lead to increased economic costs and degradation of users’ environment.
Cílem příspěvku je vysvětlit využití druhotných materiálů v konstrukčních detailech. Pozornost je věnována především plochým střechám, pro které je v současné době k dispozici široká škála technologií potřebných pro uživatelsky přívětivý provoz budovy. Recyklované materiály jsou stále často upírány, a proto je důležité ukázat, že i tyto prvky mohou velmi dobře fungovat ve stavebnictví. Musí splňovat přísná kritéria pro statické a tepelné vlastnosti. Kromě toho musí splňovat požární a povětrnostní požadavky. Mají také akustickou, sekundární a estetickou funkci. Střešní konstrukce je jedním ze základních segmentů, které charakterizují konečné vlastnosti budovy. Jakékoli závady povedou ke zvýšeným ekonomickým nákladům a degradaci prostředí uživatelů.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO