Návrh vybraných prvků železobetnové konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem železobetonové křízem vyztužené základové desky administrativní budovy ve třech variantách. V první variantě je deska o konstatní tloušťce. Druhá varianta je deska s náběhy. Třetí varianta je deska s pilotami. Součástí práce je statický výpočet a výkresová dokumentace. Vešekré výpočty byly provedeny dle příslušných norem. K návrhu byl použit program SCIA Engineer 19.1.
Diploma thesis deals with the desing of reinforced two way concrete foundation slab in three variants. In the first variant is slab of constant thickness. In the second variant is haunched slab. In the third variant is slab with piles. The thesis includes a structural design as well as drawings. All calculations were performed in accordance with applicable standards. For the design was used program SCIA Engineer 19.1.
Description
Citation
KLUST, V. Návrh vybraných prvků železobetnové konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Januš - tajemník, Ing. Pavlína Zlámalová - tajemník, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, Ing. Ondřej Januš - člen,
Date of acceptance
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagoval na připomínky oponenta. Dotazy komise k diplomové práci: 1. Ing. Šimůnek: S jakými účinky jste uvažoval při výpočtu šířky trhlin? - student odpověděl 2. Ing. Šimůnek: Jakou kombinaci jste zvolil do programu Soilin? - student odpověděl 3. Ing. Zlámal: Pro jakou výztuž máte proveden výpočet krytí? - student odpověděl 4. Ing. Šimůnek: Jak jste uvažoval konstanty "C" do Soilinu? - student odpověděl 5. Ing. Šimůnek: Jakým způsobem jste počítal stykovací délky? - student odpověděl 6. Ing. Zlámal : Proč jste dělali zesílení? - student odpověděl 7. Ing. Šimůnek: Dělali jste při návrhu pilot také převázky? - student odpověděl 8. Ing. Šimůnek: Uvažovali jste s dilatačními celky? - student odpověděl 9. Ing. Šimůnek: Jaký byl zemní profil a jak byla uvažována hladina podzemní vody? - student odpověděl 10. Ing. Zlámal: Jak moc velkou část jste modeloval v Soilinu? Proč jste Vám koncentruje sedání ve středě objektu? Jak bylo rozloženo užitné zatížení? - student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO