Mateřská škola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce řeší projekt mateřské školy v terénu sklonu 7 %. Mateřská škola je umístěna na pozemcích p.č. 570, st. 373, st. 374 v obci Vrané nad Vltavou. Stavba má dvě nadzemní podlaží a suterén. Mateřská škola je určena pro 60 dětí a maximálně 11 zaměstnanců. Budova slouží jako předškolní zařízení pro výchovu dětí. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný sloupový systém doplněný v suterénu o monolitickou část a základovou desku. Obvodové stěny a příčky tvoří vápenopískové zdivo Sendwich. Obvodové stěny jsou doplněny minerální izolací Orsilt TF Profi tl. 280 mm. Stropy tvoří předpjaté panely Spiroll PPD 256 tl. 250 mm uložené na T a L průvlaky. Budovu zakončuje dvouplášťová pultová střecha s extenzivní zelení. Sklon a prostor pro foukaný Climatizer Plus vytváří I-nosníky Steico Joist 400. Provětrávanou mezeru vymezují krokve 80/180 mm, které vytvářejí slunolam nad jižní částí. Výplně otvorů tvoří bezrámová dřevohliníková okna Optiwin Purista a dveře Optiwin Entrada.
The thesis solves the project of a kindergarten in the field of inclination 7%. The kindergarten is located on the plots number 570, st. 373, st. 374 in the village Vrané nad Vltavou. The building has two floors and one basement. The kindergarten is for 60 children and for 11 employees. The building serves as a preschool institution for raising children. The supporting structure consists of a precast concrete frame supplemented in the basement by a cast-in-place wall and a foundation slap. External walls and partitions form sand-lime bricks Sendwich. The external walls are completed with Orsilt TF Profi mineral insulation th. 280 mm. The floors are made of prestressed concrete floor slabs Spiroll PPD 256 th. 250 mm supported by T and L primary beams. The building ends with a could extensive green roof. The slope and space for the blow-in insulation Climatizer Plus uses Steico Joist 400 I-beams. Windows are wooden frame Optiwin Purista and doors are Optiwin Entrada.
Description
Citation
VEJR, T. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Beneš, CSc. - místopředseda, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen, Ing. František Girgle, Ph.D. - člen, Ing. Lukáš Pobořil - člen,
Date of acceptance
2021-02-02
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO