Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Ostopovice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Ostopovice, okres Brno-venkov. V rámci práce byl proveden terénní průzkum spotřebiště a následně vytvořen podrobný kvazidynamický hydraulický simulační model vodovodní sítě. Sestavený hydraulický model byl následně kalibrován a verifikován na základě měření hydraulických veličin na vodovodní síti. V modelu jsou simulovány charakteristické provozní stavy vodovodu. S využitím výsledků hydraulické analýzy byly posouzeny tlakové poměry s ohledem na stávající rozsah a typ zástavby, zohledňuje se také výhledový rozsah zástavby v návaznosti na platný územní plán obce. Součástí práce jsou také navržená opatření vedoucí k optimalizaci tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Ostopovice.
The theses focuses on a hydraulic analysis of a water supply network of a village called Ostopovice, located in South Moravia. Theses presents a detailed quasi-dynamic hydraulic simulation of the water supply network based on own consumer field survey. Subsequently, the assembled model was calibrated and verified by hydraulic data measured on the water supply network. The model was made to simulate characteristic water supply system operating conditions. Using the hydraulic analysis results, the theses assesses network pressure conditions with regards to the existing building range and type, taking into the account the extent of expected house development of the area. The work concludes with a proposition for measures leading to the water supply network pressure conditions optimization.
Description
Citation
JAROŠ, Z. Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Ostopovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - předseda, doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - místopředseda, Kristýna Velikovská - tajemník, Ing. Petr Prax, Ph.D. - člen, Ing. Jan Polášek - člen, Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-02-01
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Definujte systém zásobování v oblasti a popište tlak ve spotřebišti. Otázka: Popište návrhové stavy a drsnosti potrubí pro sestavení modelu. Otázka: Popište kvalitativní dopady sanace sítě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO