Analýza úkonů řízení vozidel u starších řidičů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu úkonů starších řidičů při řízení v různých dopravních situacích a její porovnání se skupinou řidičů v produktivním věku. První část práce shrnuje dosavadní poznatky v dané problematice s důrazem na změnu v řidičské výkonnosti spojenou s pokročilým věkem. V analytické části jsou vyhodnocována data získaná z videozáznamů jízdních zkoušek v reálném provozu. Data jsou vyhodnocena za účelem zjištění časové náročnosti kontroly rizikových oblastí a návyků jednotlivých věkových skupin. Na základě získaných výsledků jsou zhodnoceny přínosy a možná omezení daná podmínkami měření.
This master’s thesis is focused on elderly drivers‘ behavior in various traffic situations and its comparison with a group of drivers in their productive years. The first part of the thesis compiles the current state of knowledge of the matter with a focus on age-related changes in driver performance. The analytical part is dedicated to the evaluation of the data collected from test drive video recordings. The data is evaluated to determine time spent on risk area assessments and habits of the groups. The added value and possible limitations given by the methodology are evaluated in the final part of the thesis.
Description
Citation
MARŠÁLEK, L. Analýza úkonů řízení vozidel u starších řidičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)
Date of acceptance
2020-11-03
Defence
Diplomant seznámil komisi se závěry své diplomové práce. Následně diplomant odpověděl na dotazy oponentky. Otázky členů komise: (doc. Drahotský) Jaké byli limitující podmínky pro vyřazení některých probandů z měření? Vysvětlete pojem mentální zátěž? (doc. Semela) Jak byla volena trasa měření? (Ing. Novotný) Lze použít poznatky z práce pro profesionální řidiče? Diplomant odpověděl, viz hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO