Návrh technologického postupu montáže světelného LED zdroje na reflektor světlometu automobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce bylo analyzovat současnou situaci technologického procesu montáže LED zdroje na světlomet automobilu a nalézt a navrhnout řešení ke snížení počtu výpadků ve výrobě. Technologický proces montáže zahrnuje umístění a upevnění LED zdroje (s interním označením „F-LUX“) na reflektor. Sestava musí splňovat požadovaný optický výstup a sériový takt linky. Na základě analýzy technologického procesu jsou navrženy optimalizace.
The objective of this work was to analyze the current situation of the technological process of assembly of LED source on car headlights and to find and propose solutions to reduce the number of scrap parts in production. The assembly technological process involves positioning and fixing the LED source with the internal designation "F-LUX" on the reflector. The assembly assures the desired optical output and the serial tact of the line. Based on the analysis of the technological process various optimizations are proposed.
Description
Citation
WIECKOVÁ, K. Návrh technologického postupu montáže světelného LED zdroje na reflektor světlometu automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Industrial Engineering
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Gerard Poulachon, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Guillaume Fromentin, Ph.D. (člen) Assoc. prof. Ing. Fabien Viprey, Ph.D. (člen) David Prat, MSc., Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-09-16
Defence
Master student presented the content and results of her diploma thesis to the commission and answered questions of the supervisor, the reviewer and other members of the commission. The following supplementary questions were answered during the defense: 1. What were the main difficulties you have faced in identifiyng the defects/causes? - answered 2. Why assembly is the manual process? Why is not automated? - answered 3. Do you think that automated process can reduce the causes? - answered 4. If you can imagine design directly considering the problems from the assembly, do you agree it can help? -answered 5. Can you explain force decomposition on page slide 22? Is F1 bigger than F2? - answered 6. Can you explain that on 0 point you have torque 0,25 Nm (slide 33)? - partially answered
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO